جلسه ستاد بحران خوزستان

داداش ما خودمون این بحران زیرخاکی شدن رو حلش میکنیم

شما فعلا اون پیاز پشت دوربین رو بخور تا از دهن نیوفتاده!!!

 

خااااک تو حلق مسولین بی لیاقت

خاک