ما که از اول هم امیدی به نمایندگان دولت در خانه ملت نداشتیم!

انشاالله به زودی خود ملت در اردیبهشت  کل دولت رو استیضاح میکنه