اولین داستانی که نوشتم بر میگرده به 9 سالگیم زمانی که کلاس سوم ابتدایی بودم و معلمم سرکار خانم پارساکمال موضوع انشاء رو به انتخاب خودمون گذاشته بود...

داستان کوتاهی نوشتم به اسم آدم برفی و در حضور بچه های کلاس 3/1 مدرسه مالک اشتر خوندم.

داستان که تموم شد خانم پارساکمال نمره 20 به انشاء من داد تا اون روز کسی برای انشاء 20 نگرفته بود، وقتی رفتم سمت نیمکت تا بشینم خشم و بغض از چشم بچه زرنگ های کلاس می بارید.

هیچ کس باورش نمی شد دانش اموزی که برای حل مساله های ریاضی همیشه به دیگران التماس می کرد حالا برای انشاء20 گرفته...

از اون زمان تا حالا انشاء خیلی از بچه های فامیل و دوستان رو من می نویسم ولی همراه با شیطنت!

چون خیالشون از بابت متن انشاء راحته قبل از اینکه وارد کلاس بشن معمولا انشاء رو نمی خونن... بخاطر همین هم همیشه یه شیطنت هایی در متن هام می کنم که برای اون بنده خدا گرون تموم میشه