با داشتن 15 سند ثبت اختراع در ایران جهت تامین هزینه و امرار معاش به شغل مسافرکشی روی آورده ام...

اعتراض یک مخترع تاکسی ران!

 

بدون شرح!!!

دولتِ بی تدبیر و نا امیدی